Και στην Αφρική υπάρχουν γκέτο. Εκεί να δεις τι γίνεται… Μια εικόνα μας τη δίνουν η Magaz, με το “Dangerous (African Swim)”, ένα κομμάτι τσιμεντόλιθος που σου κόβει τα ύπατα. Ένα τραγουδάκι με πολλά μουσικά αρ**δια…